Αρθροπλαστική Γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις της ορθοπεδικής σήμερα. Γινεται για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου της αρθρίτιδας του γόνατος που δεν ανταποκρίνεται σε πιο συντηρητικά μέσα. Δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στο 85-90% των περιπτώσεων.
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία και η νοσηλεία στο νοσοκομείο διαρκεί 2-5 ημέρες. Νεότερες τεχνικές όπως:
  • οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (Minimally Invasive Surgery-MIS),
  • η πλοήγηση της εγχείρησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Assisted Surgery -CAS),
  • η χρήση εξατομικευμένων εργαλείων (Patient Specific Instrumentation-PSI),

έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια με πολύ καλά και συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με την συμβατική τεχνική. Ο Ιατρός εφαρμόζει όλες αυτές τις τεχνικές σε επιλεγμένες περιπτώσεις και μετά από αναλυτική συζήτηση με τον ασθενή.

​Με τη χρήση νεώτερων αναλγητικών μεθόδων και μεθόδων φυσιοθεραπείας που εφαρμόζει ο Ιατρός (Fast track) ο μετεγχειρητικός πόνος και αιμορραγία είναι ελάχιστα . Ο ασθενής ξεκινά την φυσιοθεραπεία και βαδίζει μόνος του από την ίδιο απόγευμα μετά την εγχείρηση.

Οι επιπλοκές, όπως η λοίμωξη, η φλεβοθρόμβωση, η πνευμονική εμβολή, οι αναισθησιολογικές επιπλοκες, επίμονη δυσκαμψία ή πόνος είναι σπάνιες. Οι επιπλοκές συζητώνται αναλυτικά με τον Ιατρό, πριν ληφθεί η τελική απόφαση για την εγχείρηση.

Η φυσική αποκατάσταση συνεχίζεται για 4-6 εβδομάδες και ο ασθενης σταδιακά επιστρέφει στις συνήθεις δραστηριότητές του χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.